Presentació     Calendari     Audio 

Projectes: Un món de músiques     Música dedicada   Com una novel·la  

    Al 1992 es publica el llibre de l’escriptor francès Daniel Pennac Com una novel·la. En aquest text Pennac explora, en forma de novel·la, la relació del lector amb els llibres.

    Si comparem literatura i música, podem afirmar que l'equivalent musical a la novel·la seria la sonata. Les tres parts de la forma sonata clàssica (exposició, desenvolupament i reexposició) serien l'equivalent en literatura a l'estructura bàsica de la novel·la (introducció, nus i desenllaç). Tal com ens recorda Daniel Barenboim comparant diferents formes musicals: “La forma sonata és dramàtica, presenta els seus temes d'una manera més narrativa”.

Com una novel·la

La sonata per a violoncel i piano a través dels temps.

Peter HARRIS: El enigma Vivaldi

Antonio VIVALDI

Sonata VI en Sib Major RV 46

Largo-Allegro-Largo-Allegro

Carta a la amada inmortal

Ludwing van BEETHOVEN

Sonata 4 en do menor op. 102 núm 1

Andante-Allegro vivace


Vasili ZHUKOVSKI: El Zar Berendey

Leoš JANÁČEK

Pohádka (Un conte)

I.Moderado II.Con moto III.Allegro


Epistolari

Claude DEBUSSY

Sonata

  1. I.Prologue

  2. II.

Julian BARNES: El soroll del temps

Dmitri SHOSTAKOVITX

Sonata

I. Allegro ma non troppo II. Allegro

Programa de concert

Contacte

Dossier

Lito Iglesias, violoncel

Cristina Morales, piano