Propostes de formació en blocs temàtics de 1, 2 o 3 hores per a estudiants de grau professional o superior.


Tots els instrument

 1. Com una sonata. (1h. Grau Professional i Superior)

 2. Educació per projectes. (2h. Grau Superior)

 3. La programació de l’aula d’instrument. (2h. Grau Superior)

 4. Creació i realització d’un projecte musical. (2h. Grau Superior)

 5. El concert didàctic. (2h. Grau Superior)

 6. L’entorn wiki i la plataforma wikispace a l’aula de música(3h. Grau Superior)


Instruments de corda

 1. Oïda i harmònics. (1h. Grau Professional i Superior)

 2. Jazz Combo Session. (2h. Grau Professional i Superior)


Violoncel

 1. La programació de l'aula de violoncel. (2h. Grau Professional i Superior)

 2. Bibliografia pedagògica per a violoncel. (2h. Grau Professional i Superior)

 3. Mandales d’escales. (2h. Grau Professional i Superior)

 4. Metodologies d'iniciació i la seva adaptació a l'Escola de Música. (2h. Grau Professional i Superior)

 5. Recursos web per a violoncel. (1h. Grau Professional i Superior)

Aula de música

Xarxes socials i contacte

Presentació    Aula de violoncel    Aula de música     Concerts

Unitats didàctiques      Cursos      Calendari

Unitats didàctiques